O nas - btb_kopia

Przejdź do treści

Menu główne:

Magdalena Kohls
Jest absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej SPW w Bydgoszczy oraz Teologii na UAM w Poznaniu. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą na każdym etapie edukacji. Najpierw zainteresowała się terapia pedagogiczną i pomocą dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Naturalną konsekwencją stała się pomoc jeszcze bardziej potrzebującym i co się z tym wiązało poszerzenie wiedzy, i zdobycie kolejnych uprawnień. Oligofrenopedagogika, dwa stopnie kursu terapii behawioralnej i prawie roczny staż, podczas którego zdobywała wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi dotkniętymi autyzmem.  Prowadziła treningi pamięci, koncentracji uwagi oraz szybkiego czytania z dziećmi i młodzieżą. Dzisiaj przede wszystkim prowadzi terapię behawioralną dzieci z zaburzeniami rozwoju, realizuje nauczanie domowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i jest mamą trójki dzieci, które ciągle weryfikują jej metody wychowawcze
Sylwia Marecka
Jest pedagogiem specjalnym z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywa głównie w szkole integracyjnej, jednak dużo czasu poświęca na prowadzenie indywidualnej terapii behawioralnej dzieci autystycznych. Przez ponad 10 lat współpracowała z Centrum Diagnozy
i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
w Sopocie oraz z Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się  w ramach różnych konferencji i studiów podyplomowych. Ukończyła studia podyplomowe w SWPS na kierunku:Stosowana Analiza Zachowania. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. Prywatnie jest mamą zakochaną w dwóch „dzikich stworach”. Od spraw zawodowych odpoczywa przy muzyce dbając o umuzykalnianie własnych i cudzych dzieci wg teorii nauczania muzyki E.E. Gordona.
Joanna Mielewczyk
Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o specjalności: edukacja i rewalidacja upośledzonyc umysłowo. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Współpracowała z Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem i ich rodzinom oraz z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Sopocie. Od 2005 r. prowadzi terapię behawioralną dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwoju. Uczestniczyłam jako terapeuta behawioralny w obozach dla dzieci z autyzmem. W 2013 r. ukończyła czterosemestralne studia podyplomowe w SWPS na kierunku: Stosowana Analiza Zachowania i w 2015 r. uzyskała polską licencję terapeuty behawioralnego (PLTB)
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego